Kariéra

Cílem vedení společnosti AXONIA, a.s. je zaměstnávat na jednotlivých pozicích špičkové odborníky v daných oblastech.

Během práce pro AXONIA, a.s. budete zapojení do vysoce kvalitního a propracovaného individualizovaného školícího programu, který nám společně umožní objevit a rozvíjet vlastnosti, ve kterých vynikáte. Pomůžeme Vám stát se špičkami ve svém oboru.

Svoji kariéru můžete zahájit již nyní, a to podáním žádosti o pracovní místo společně s životopisem a motivačním dopisem na

 

Obsazované pozice

Obchodní zástupce - Celá ČR a SR

 

Jak napsat životopis a motivační dopis - tipy pro uchazeče

 

Obsah životopisu

 1. Titulek životopisu = zvýrazněné Vaše jméno.
 2. Kontaktní údaje (poštovní adresa, e-mail, telefon, atd.)
 3. Pracovní praxe - název zaměstnávatele a doba, po kterou jste na této pozici pracoval/a. Stručný popis pozice.
 4. Vzdělání.
 5. Dovednosti - znalost cizích jazyků, řidičské oprávnění a další dovednosti, které by mohly být výhodou pro získání pracovního místa.
 6. Reference - kontakty na své bývalé zaměstnavatele či kolegy, na které se můžeme obrátit pro doporučení.
 7. Další informace:
  • Mezinárodní zkušenosti. Uveďte pracovní zkúšenosti, ale neuvádějte dovolené anebo krátkodobé návštevy v cizině. Takové informace nejsou relevantní.
  • Pokud byla Vaše dosavadní práce projektovo orientovaná, popište stručně projekty, které jste uskutečnil/a. V případe, že sa rozhodnete uvést podrobnější informace ohledem Vašich projektů, uveďte je v příloze.
  • Nástup. Pokud momentálně pracujete na nějakém projektu, anebo můžete nastoupit do nového zaměstnání až v určitém vzdáleném termínu, je vhodné se o tom v životopisu zmínit. Ušetříte tím cenný čas tomu, kdo s Vámi povede přijímací pohovor.
  • Pokud máte zájem pracovat v určitých regiónech, popř. v zahraničí, zmiňte se o tom.

Životopis by měl být napsaný na jedné, maximálně dvou stranách A4.

 

Motivační dopis

Motivační dopis by měl být stručný.
Obvykle obsahuje tyto informace:

Za jakým účelem píšete (reakce na inzerát, reakce na předešlú schůzku anebo na doporučení jiné osoby atd.) a o jakou pozici se ucházíte. Informaci o tom, proč chcete pracovat pro AXONIA, a.s., a co nám můžete nabídnout z hlediska vzdělání, praxe a kvalifikace. Krátce uveďte Vaše najsilnejší stránky.

Informace o ochraně osobních údajů

 

Odesláním žádosti, životopisu a motivačního dopisu společnosti AXONIA, a.s. prohlašujete a stvrzujete:

Prohlašuji, že ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, výslovně souhlasím se zpracováváním, shromažďováním a uchováváním mnou poskytnutých osobních údajů za výše uvedených podmínek.

Poskytnuté osobní údaje budou v poskytnutém rozsahu zpracovávány, shromažďovány a uchovávány společností AXONIA, a.s. za účelem jejich využití k evidenčním a informačním účelům v souvislosti s náborem pracovníků. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány automatizovaně s využitím výpočetní techniky i manuálně.

Poskytovatel údajů má právo na přístup k osobním údajům jím poskytnutým, právo na jejich opravu, jakož i práva dle ust. § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.