Aktuality

12. 01. 2020
Nová randomizovaná kontrolovaná klinická studie byla provedena na Gachon University School of Medicine, Incheon, Jižní Korea. Primárním cílem této randomizované kontrolované studie bylo porovnat účinnost filmotvorného silikonového gelu (StrataXRT®) a zvlhčujícího krému při snižování následků radiační dermatitidy u pacientek léčených radioterapií pro karcinom prsu. Objektivně se měřily parametry... číst dál